Betalingsregeling Hebt u een vraag over uw betalingsregeling? Log dan in met uw DigiD en regel het makkelijk zelf

Slachtoffers

Bent u slachtoffer van een misdrijf? En heeft de rechter beslist dat de dader u een schadevergoeding moet betalen? Dan proberen wij ervoor te zorgen dat de dader dit bedrag betaalt. U hoeft zelf niets te doen.

Wat doen wij?

De rechter of het Openbaar Ministerie (OM) beslist of iemand een schadevergoeding moet betalen. De rechter of OM beslist ook hoe hoog dat bedrag is.
Wij proberen ervoor te zorgen dat de dader dit bedrag betaalt. Heeft de dader acht maanden na de beslissing van de rechter nog niet (volledig) betaald? Dan kunt u soms vast het bedrag of een deel daarvan van ons krijgen. Dit heet de voorschotregeling. U krijgt van ons een brief als dit voor u geldt.

Hoe krijgt u het bedrag van de schadevergoeding?

Elk bedrag dat de dader betaalt, storten wij gelijk door naar uw rekening. Soms heeft de dader met ons een afspraak gemaakt om het bedrag in delen te betalen. Dan krijgt u dus ook niet het hele bedrag in één keer, maar in delen. 
Wij mogen het bedrag niet voor u opsparen en in één keer aan u geven. Dat staat zo in de wet.

Wilt u zelf de schadevergoeding innen?

Of vraagt u bijvoorbeeld een ander incassobureau om dat te doen? Dan bent u verplicht om ons dat laten weten. Wij stoppen dan met het innen van de schadevergoeding bij de dader.

Als u zelf de schadevergoeding gaat innen,

  • ontvangt u geen voorschot,
  • moet u een ontvangen voorschot mogelijk terug betalen,
  • neemt het CJIB de inning niet over als het u of het andere bureau niet lukt.

Wilt u ons bellen of schrijven?

Hebt u vragen over de schadevergoeding? Of wilt u weten of wij al bezig zijn het bedrag voor u te krijgen? Dan kunt u ons bellen of schrijven:

Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen  (SIS) bij het CJIB
Postbus 2
8900 AA Leeuwarden
Telefoonnummer:  0900 753 75 37 op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur
(de kosten voor dit nummer vallen buiten uw mobiele belbundel)

Mijnslachtofferzaak.nl

Op mijnslachtofferzaak.nl vindt u een online overzicht over het verloop van uw zaak (gestart op of na 1 februari 2020) bij de Politie, Slachtofferhulp Nederland, het Openbaar Ministerie, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Centraal Justitieel Incassobureau.
U logt in met uw DigiD.