Kengetallen 2023

Verkeersovertredingen Wahv

Soort overtredingAantal overtredingen 2023Percentage van het toaal
Snelheid6.546.45077,35 %
Parkeren/stilstaan473.5395,59 %
Verkeerslichten233.5122,75%
Overig1.210.41614,30%
Totaal8.463.917100%

Overige justitiële boetes en maatregelen 

Soort boete of maatregelAantal in 2023
Strafbeschikking320.358
Boetevonnis45.647
Schadevergoedingsmaatregel11.922
Ontnemingsmaatregel813
Transactie1.118
Europese boete in/uit42.901

Incasso voor andere overheidspartijen 

OrganisatieAantallen incasso's
DUO67.660
CAK1.204.027
RVO7.002
UWV387
Huurcommissie4.743
Andere organisaties11.951

Executie strafrechtelijke beslissingen 

Soort strafrechtelijke beslissingAantal in 2023
Uit te voeren gevangenisstraf25.910
Taakstraf (volwassenen)31.249
Taakstraf (jeugd)6.146
Omgezette taakstraf7.991
Voorwaardelijke invrijheidstelling1.356
Toezicht (volwassenen)13.903
Toezicht (jeugd)1.356

Bekijk ook