Wat is het CJIB?

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden zorgt voor de inning van boetes. Ook hebben we een centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Werken aan een veiliger en rechtvaardiger Nederland

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid dragen wij als CJIB hieraan bij door:

 • het uitvoeren van een geloofwaardige en maatschappelijk verantwoorde sanctietoepassing,
 • het coördineren van strafrechtelijke beslissingen en
 • het delen van informatie met ketenpartners en opdrachtgevers ter verbetering van de prestaties van de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen.

Onze kerntaken richten zich op twee hoofdstromen:

Onze missie

Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid en vervult de centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid.

Onze visie

Het CJIB is een flexibele, zakelijke en betrouwbare uitvoeringsorganisatie voor de overheid. Een organisatie die als één geheel in samenwerking met opdrachtgevers en partners zijn dienstverlening continu verbetert met een zorgvuldig oog voor de burger. Het CJIB is expert op het gebied van innen, incasseren, coördineren en informeren en brengt daardoor hoogwaardige kennis in de dagelijkse praktijk. De combinatie van innovatiekracht, kennis en ervaring zorgt voor een prominente positie binnen de overheid waarin het CJIB actief is.
Het CJIB is een aantrekkelijke werkgever en stimuleert medewerkers hun talent in te zetten voor een optimaal resultaat.

Onze kernwaarden

 • Zakelijk
  We leveren onze resultaten conform vastgelegde afspraken, en doen dit binnen de afgesproken tijd en het budget.
 • Betrouwbaar
  Onze dienstverlening staat voor kwaliteit. Informatie rondom onze dienstverlening is daarbij transparant en controleerbaar.
 • Deskundig
  Wij denken vanuit kennis en expertise in mogelijkheden, delen ideeën en vernieuwen. We nemen initiatief om onze processen en producten continu te verbeteren.
 • Praktisch
  We reduceren complexiteit tot de kern: pragmatisch en praktisch, effectief en duidelijk, zonder concessies te doen aan kwaliteit.
 • Verbindend
  We werken als één geheel aan gezamenlijke doelen. We kijken daarbij niet naar organisatiegrenzen, maar naar onze bijdrage aan het totale (keten)resultaat.

 

  Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
  Naar boven

  Elke boete een andere letter

  Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
  Verkeersboete / Mulder
  Premies voor uw zorgverzekering
  Strafbeschikking
  Boetevonnis
  Schadevergoeding
  Ontnemingsmaatregel
  Europese boete
  Kostenvergoeding Huurcommissie
  Transactievoorstel
  Boete van de RVO of openstaand bedrag bij de DUO
  Bestuurlijke boete
  Voorbeeld beschikking verkeersboete
  Sluiten

  Dutch visitor

  International visitors

  This will take you to another section of our site with
  information specifically for international visitors.
  Sluiten