Wat is het CJIB?

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. We zijn gevestigd in Leeuwarden en verzorgen de inning voor veel overheidsorganisaties.

We doen de inning en incasso van verkeersboetes maar innen ook andere geldboetes. Denk bijvoorbeeld aan schadevergoedingsmaatregelen, ontnemingsmaatregelen, dwangsommen en bestuurlijke boetes voor andere overheden. Tevens ontwikkelt het CJIB zich tot operationeel ketenregisseur.
Met de uitvoering van deze taken levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid.
We zijn een lerende en innovatieve organisatie met continu aandacht voor verbetering. De combinatie van innovatiekracht, kennis en deskundigheid zorgt voor een prominente positie binnen de overheid. Eén van de belangrijkste maatschappelijke opgaven waar het CJIB voor staat, is maatschappelijk verantwoord innen en incasseren.

Onze kernwaarden

 • Zakelijk
  We leveren onze resultaten conform vastgelegde afspraken, en doen dit binnen de afgesproken tijd en het budget.
 • Betrouwbaar
  Onze dienstverlening staat voor kwaliteit. Informatie rondom onze dienstverlening is daarbij transparant en controleerbaar.
 • Deskundig
  Wij denken vanuit kennis en expertise in mogelijkheden, delen ideeën en vernieuwen. We nemen initiatief om onze processen en producten continu te verbeteren.
 • Praktisch
  We reduceren complexiteit tot de kern: pragmatisch en praktisch, effectief en duidelijk, zonder concessies te doen aan kwaliteit.
 • Verbindend
  We werken als één geheel aan gezamenlijke doelen. We kijken daarbij niet naar organisatiegrenzen, maar naar onze bijdrage aan het totale (keten)resultaat.

Onze kerntaken richten zich op twee hoofdstromen:

  Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
  Naar boven

  Dutch visitor

  International visitors

  This will take you to another section of our site with
  information specifically for international visitors.
  Sluiten