Beschermingsbehoefte

Bent u slachtoffer of nabestaande van een misdrijf waarvoor de dader is veroordeeld en gevangen zit? En hebt u een brief gekregen van het CJIB die gaat over uw behoefte aan bescherming? Die brief hebt u gekregen omdat het Openbaar Ministerie (OM) gaat beslissen of de dader onder voorwaarden vrij mag. Of omdat de Dienst Justitiële Inrichtingen gaat beslissen of de dader wordt overgeplaatst naar een forensische zorginstelling.

Waarom is het belangrijk dat u het formulier invult?

Het OM gaat beslissen of de dader onder voorwaarden eerder vrij mag. In die beslissing wordt uw behoefte aan bescherming meegewogen. Het CJIB vraagt u daarvoor naar uw wensen. Dat doen we namens de Minister voor Rechtsbescherming. Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) van het OM informeert u als de dader vrij komt.

Hebt u vragen over de brief 'beschermingsbehoefte'?

Hebt u vragen over de brief van het CJIB? Wijzigen uw adresgegevens of verandert er iets anders in uw situatie? Wilt u geen informatie meer ontvangen? Om het voor u gemakkelijk te houden, kunt u met al uw vragen terecht bij het IDV. Achter de schermen werken we nauw met elkaar samen.

Het IDV is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 699 19 51 (lokaal tarief).