Beschermingsbehoefte

Bent u slachtoffer of nabestaande van een misdrijf waarvoor de dader is veroordeeld en gevangen zit? En hebt u een brief met een formulier van het CJIB gekregen? Lees hieronder wat dit voor u betekent.

U hebt die brief gekregen omdat het Openbaar Ministerie (OM) of de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaat beslissen of de dader in aanmerking komt voor een van de volgende mogelijkheden:

 • voorwaardelijke invrijheidstelling of
 • plaatsing in een forensische zorginstelling of
 • deelname aan het Penitentiair Programma.

Waarom is het belangrijk dat u het formulier bij de brief invult?

Komt de dader in aanmerking, dan krijgt hij meer vrijheden. Daarom wordt ook uw behoefte aan bescherming meegewogen in de beslissing. In de brief vragen wij u naar deze behoefte. Dat doen we namens de Minister voor Rechtsbescherming. Bij de brief zit een formulier waarop u dit kunt invullen. Komt de dader voorwaardelijk vrij of wordt de dader in een forensische instelling geplaatst? Dan informeert het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) van het OM u hierover. Mag de dader deelnemen aan het Penitentiair Programma? Dan hoort u dat van het CJIB. 

Hebt u vragen over de brief 'beschermingsbehoefte'?

Hebt u vragen over de brief van het CJIB? Wijzigen uw adresgegevens of verandert er iets anders in uw situatie? Wilt u geen informatie meer ontvangen? Om het voor u gemakkelijk te houden, kunt u met al uw vragen terecht bij het IDV. Achter de schermen werken we nauw met elkaar samen.

Het IDV is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 699 19 51 (lokaal tarief).

Wat houden de beslissingen in?

 • Voorwaardelijke invrijheidstelling
  Het OM beslist of de dader eerder uit de gevangenis mag, om aan zijn terugkeer in de maatschappij te werken. 
   
 • Plaatsing in een forensische zorginstelling
  Heeft de dader psychiatrische problemen en wil deze vrijwillig behandeld worden? Dan beslist DJI of de dader wordt overgeplaatst naar een forensische instelling. Dit kan nodig zijn wanneer de zorg binnen de gevangenis niet gespecialiseerd genoeg is voor de psychiatrische problemen van de dader.
   
 • Deelname aan het Penitentiair Programma
  Het is belangrijk dat de dader na de straf goed terugkeert in de samenleving en niet opnieuw in de fout gaat. Met deelname aan het Penitentiair Programma kan de dader het laatste deel van de straf buiten de gevangenis doorbrengen. Dat is bedoeld om aan de slag te gaan met werk, zelfstandig wonen, de thuissituatie en het opbouwen van een sociaal netwerk. DJI beslist of de dader hieraan mag deelnemen.