U bent hier:Home Onderwerpen  Onverzekerde zorgverzekering

Onverzekerde zorgverzekering

Bestuursrechtelijke premie onverzekerde

Mensen die geen zorgverzekering afsluiten, krijgen tot twee keer toe een boete van het CAK. Daarna worden ze ambtshalve verzekerd en moeten ze daarvoor elke maand bestuursrechtelijke premie betalen.

Na twee bestuurlijke boetes wordt een onverzekerde ambtshalve verzekerd

Een onverzekerde ontvangt een brief van het CAK met het dringende verzoek binnen 3 maanden een zorgverzekering af te sluiten. Blijkt uit de controle daarna dat daaraan geen gehoor is gegeven, dan legt het CAK tot maximaal twee keer toe een (bestuurlijke) boete op.
Tezamen met de tweede boete verstuurt het CAK Nederland een last onder bestuursdwang waarin staat dat het CAK Nederland namens de onverzekerde een zorgverzekering afsluit als hij of zij dat zelf niet (op tijd) doet. Dit wordt de ambtshalve verzekering genoemd. Het CAK sluit deze verzekering af voor een periode van 12 maanden.
Degene die ambtshalve wordt verzekerd moet hiervoor maandelijks de standaard (bestuursrechtelijke) premie betalen.

Inning van de premie door middel van broninhouding

Het CAK mag de bestuursrechtelijke premie in de vorm van broninhouding laten inhouden op loon of uitkering. Broninhouding betekent dat het CAK de werkgever of uitkeringsinstantie verplicht de premie in te houden op het uit te betalen inkomen van de wanbetaler.
Blijkt broninhouding niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er geen regelmatige inkomsten zijn, dan draagt het CAK de inning over aan het CJIB.
Het CJIB controleert bij de Belastingdienst of degene die nu ambtshalve is verzekerd, zorgtoeslag heeft aangevraagd. Is dat niet het geval, dan verstuurt het CJIB maandelijks een acceptgiro waarmee de premie moet worden voldaan.
Blijkt uit gegevens van de Belastingdienst dat de nu ambtshalve verzekerde inderdaad zorgtoeslag heeft aangevraagd, dan mag het CJIB, in opdracht van het CAK, de zorgtoeslag inhouden. De ingehouden zorgtoeslag wordt gebruikt als deelbetaling op de bestuursrechtelijke premie. Voor het restant van de premie verstuurt het CJIB een acceptgiro.

Eindafrekening en betaling eventuele restschuld

De ambtshalve verzekering wordt na 12 maanden omgezet naar een basisverzekering. Hiervoor betaalt de verzekerde de premie in het vervolg rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.
Na de 12 maanden van ambtshalve verzekering maakt het het CAK een eindafrekening op.
Als blijkt dat er een restschuld is, dan verstuurt het CJIB een acceptgiro voor de betaling daarvan. De restschuld mag eventueel in termijnen worden voldaan. In dat geval verstuurt het CJIB automatisch elke maand een acceptgiro voor de betaling van de volgende termijn.
Wordt de restschuld, of een termijn ervan, niet volledig of te laat betaald, dan schakelt het CJIB een deurwaarder in. De deurwaarderskosten komen voor rekening van degene die de restschuld moet betalen.