U bent hier:Home Onderwerpen  Wanbetaler zorgverzekeringspremie

Wanbetaler zorgverzekeringspremie

Bestuursrechtelijke premie wanbetaler zorgverzekeringspremie

Het CJIB int namens het CAK bestuursrechtelijke premie voor de zorgverzekering bij mensen die meer dan 6 maanden betalingsachterstand hebben bij hun zorgverzekeraar.

Aanmelding als wanbetaler

Een zorgverzekeraar meldt iemand bij het CAK aan als wanbetaler als diegene een betalingsachterstand van de zorgverzekeringspremie heeft van ten minste 6 maanden.
De wanbetaler moet vanaf dat moment maandelijks een bestuursrechtelijke premie aan het CAK betalen in plaats van een zorgpremie aan de zorgverzekeraar.

Inning premie door broninhouding

Het CAK probeert iedere maand de bestuursrechtelijke premie door middel van broninhouding te innen. Broninhouding betekent dat het CAK de werkgever of uitkeringsinstantie verplicht de premie in te houden op het uit te betalen inkomen van de wanbetaler.
Als broninhouding niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld omdat er geen regelmatige inkomsten zijn, dan draagt het CAK de inning van de maandtermijn over aan het CJIB. Het CJIB verstuurt hiervoor een acceptgiro.
Betaalt de wanbetaler de maandtermijn niet voor de vervaldatum van de acceptgiro, dan verstuurt het CJIB een herinnering. Wordt ook deze niet op tijd betaald, dan schakelt het CJIB een deurwaarder in. De deurwaarderskosten komen voor rekening van de wanbetaler.

Afmelding als wanbetaler en de eindafrekening

De zorgverzekeraar meldt iemand als wanbetaler af als:
- de schuld bij de zorgverzekeraar is afbetaald of
- als de wanbetaler zich heeft aangemeld voor schuldhulpverlening.
Vanaf dat moment moet iemand weer zelf zorgverzekeringspremie aan zijn of haar zorgverzekeraar betalen.
Het CAK maakt een eindafrekening op. Als blijkt dat er een restschuld is, dan verstuurt het CJIB een acceptgiro voor de betaling daarvan. De restschuld mag eventueel in voorgestelde termijnen worden voldaan. In dat geval verstuurt het CJIB automatisch elke maand een acceptgiro voor de betaling van de volgende termijn.
Wordt de restschuld, of een termijn ervan, niet volledig of te laat betaald, dan schakelt het CJIB een deurwaarder in. De deurwaarderskosten komen voor rekening van de verzekerde.