Jaarbericht CJIB 2023

"Ook het afgelopen jaar hebben we sterk ingezet op het ontwikkelen van onze dienstverlening en de samenwerking met andere overheden, onder andere bij het bieden van overzicht bij schulden. De regierol in de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen is verder opgepakt en er is hard gewerkt om taken met betrekking tot de informatie aan slachtoffers over te nemen van het Openbaar Ministerie."

(Albert Hazelhoff - algemeen directeur CJIB) 
 

Afbeelding

Download pdf