Msnp - Minnelijke schuldhulpverlening natuurlijke personen

Krijgt u hulp om uw schulden te betalen? Wilt u een minnelijke schuldregeling (Msnp)? En hebt u schulden bij ons? Vaak wil de instantie die u helpt, afspraken met ons maken over de betaling. Lees hieronder meer over de afspraken die wij maken.

Met welke instanties maken we afspraken?

Wij maken alleen afspraken over schulden met de instanties waarmee we een overeenkomst hebben. Bijvoorbeeld met gemeenten en instanties die lid zijn van de NVVK en sommige bewindvoerders.

Maken we met uw instantie geen afspraken?

Is de instantie die u helpt niet de gemeente of geen lid van de NVVK? Vraag dan hulp aan uw gemeente of een instantie die wel lid is van de NVVK.

Maken we met uw instantie wel afspraken?

Krijgt u hulp van uw gemeente, of een instantie die lid is van de NVVK of een bewindvoerder met wie wij een overeenkomst hebben? Vraag dan bij ons een overzicht Niet-saneerbare vorderingen aan. Hierop staat welke boetes u moet betalen vóór u de minnelijke schuldregeling krijgt. Voor wie wilt u dit overzicht opvragen?

Hebt u vragen over hulp bij schulden?

Hebt u nog andere vragen over hulp bij schulden? Of over andere mogelijkheden in uw situatie? Bel of mail dan met uw gemeente of een bedrijf in uw woonplaats dat lid is van de NVVK.

Meer informatie

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Boete van de RVO of openstaand bedrag bij de DUO
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten