Wat is een gewelds- of zedenmisdrijf?

Bent u slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf? Dan kunt u het hele bedrag van uw schadevergoeding als voorschot krijgen. Hieronder staat welke misdrijven dit zijn.

In het vonnis van de rechter staat het artikel waarvoor de dader is veroordeeld. Voor de volgende artikelen/misdrijven kunt u het hele bedrag als voorschot krijgen:

 • Artikel SR 141
 • Artikel SR 239
 • Artikel SR 240
 • Artikel SR 240a
 • Artikel SR 240b
 • Artikel SR 242
 • Artikel SR 243
 • Artikel SR 244
 • Artikel SR 245
 • Artikel SR 246
 • Artikel SR 247
 • Artikel SR 248
 • Artikel SR 248a
 • Artikel SR 248b
 • Artikel SR 248c
 • Artikel SR 249
 • Artikel SR 250
 • Artikel SR 251
 • Artikel SR 252
 • Artikel SR 253
 • Artikel SR 273f
 • Artikel SR 287
 • Artikel SR 288
 • Artikel SR 288a
 • Artikel SR 289
 • Artikel SR 289a
 • Artikel SR 290
 • Artikel SR 291
 • Artikel SR 300
 • Artikel SR 301
 • Artikel SR 302
 • Artikel SR 303
 • Artikel SR 312
 • Artikel SR 317
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Betaalverzoek
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten