U bent hier:Home Onderwerpen Boete voor een verkeersovertreding  Afschrijving van bankrekening

Boete voor een verkeersovertreding

Afschrijving van bankrekening

Hebt u de boete na de vervaldatum van de tweede aanmaning nog niet volledig betaald? En is het openstaande bedrag niet hoger dan 500 euro? Dan mag het CJIB het openstaande bedrag van uw bankrekening af laten schrijven.

De afschrijving is gelukt

Kan de afschrijving daadwerkelijk plaats vinden? Dan betaalt u behalve het openstaande bedrag ook maximaal €12,26 aan invorderingskosten.
Na de afschrijving ontvangt u een Kennisgeving van Verhaal.

Bent u het niet eens met de afschrijving?

Dan kunt u in verzet gaan. U doet dat door een verzetschrift in te dienen bij de rechtbank van het arrondissement waar uw woonplaats onder valt.
Meer informatie over het indienen van een verzetschrift staat op de Kennisgeving van Verhaal, die u ontvangt.

Meer informatie

Komt u door de afschrijving in grote financiële problemen?

Stuur ons dan een brief met bewijzen van de ontstane financiële situatie naar het volgende adres:

Centraal Justitieel Incassobureau
Directie I&I - Informatiecentrum
o.v.v. klacht
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Op basis van uw brief en bewijsstukken gaan we na of we het afgeschreven bedrag naar u kunnen terugstorten. Denk er wel om, dat dit niet betekent, dat uw schuld dan komt te vervallen.

Afschrijving is niet gelukt

Als de afschrijving niet is gelukt, of als niet het volledige bedrag kon worden afgeschreven, ontvangt u een brief. Hierin staat dat u zelf het openstaande bedrag nog kunt overmaken, binnen twee weken na dagtekening van de brief. Daarmee voorkomt u de inzet van zwaardere incassomaatregelen, waarvan u de extra kosten zou moeten betalen.

Zwaardere maatregelen

De maatregelen die het CJIB kan treffen, zijn:

Grondslag: Art.27 Wahv

Het CJIB mag van de officier van justitie op grond van artikel 27 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) de bank opdracht geven het openstaande bedrag van uw rekening af te schrijven. De bank is wettelijk verplicht deze opdracht uit te voeren.