U bent hier:Home Onderwerpen Boete voor een verkeersovertreding  Inschakelen van een deurwaarder

Boete voor een verkeersovertreding

Het CJIB heeft een deurwaarder ingeschakeld voor de inning van mijn boete

Wanneer u een boete moet betalen, ontvangt u van het CJIB hierover altijd eerst een aantal keren post. Betaalt u de boete naar aanleiding van die post niet volledig, dan probeert het CJIB het openstaande bedrag op andere manieren bij u te innen. Een van die manieren is het inschakelen van een deurwaarder.

Over wat voor boete gaat het?

De deurwaarder kan u meer informatie geven over de boete waarvoor u een dwangbevel hebt ontvangen. Is het u met de informatie van de deurwaarder nog niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met het CJIB via (058) 215 95 55.

Naar boven

Ik heb nooit eerder post gekregen over deze boete

Het CJIB stuurt post over een boete naar het adres dat van u bij de gemeente geregistreerd staat in de basisregistratie personen (BRP).
Hebben we na de laatste aanmaning nog geen betaling van u ontvangen, dan controleren we bij de gemeente of u recentelijk bent verhuisd. Is dat het geval, dan stuurt het CJIB een nieuwe acceptgirokaart naar uw nieuwe adres.
Het is dus belangrijk dat u ervoor zorgt dat u met het juiste adres staat geregistreerd in de BRP. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont.

Meer informatie

Naar boven

Ik ben het er niet mee eens dat het CJIB een deurwaarder heeft ingeschakeld

U kunt in verzet gaan tegen het inschakelen van een deurwaarder door een bezwaarschrift in te dienen. Hierin moet u uitleggen waarom u het er niet mee eens bent dat het CJIB een deurwaarder heeft ingeschakeld voor de inning van uw boete.
Hoe en waar u in verzet kunt gaan, is afhankelijk van het soort boete dat de deurwaarder bij u wil innen. Op het dwangbevel dat u van de deurwaarder hebt ontvangen, staat waar u uw bezwaarschrift naartoe moet sturen.

Belangrijk om te weten:
- Met dit bezwaarschrift kunt u geen bezwaar maken tegen de boete of maatregel zelf.
- U moet uw bezwaarschrift indienen binnen twee weken nadat de deurwaarder het dwangbevel aan u heeft uitgereikt (“betekend”).
- Heeft de deurwaarder binnen deze twee weken beslag gelegd op uw goederen? Dien uw bezwaarschrift dan in binnen zeven dagen nadat de deurwaarder dit beslag heeft gelegd.
- Voor de behandeling van uw bezwaarschrift moet u griffierecht betalen. Hebt u een laag inkomen, dan kunt u vermindering van dit griffierecht vragen.

Meer informatie

Naar boven

Ik kan het openstaande bedrag niet betalen

Neem contact op met de deurwaarder om afspraken te maken over de manier waarop u het openstaande bedrag moet betalen. De deurwaarder stelt dan vast of u het bedrag in gedeelten mag betalen.

Naar boven

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als u het openstaande bedrag niet op tijd aan de deurwaarder betaalt, dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw goederen. Goederen kunnen spullen zijn, maar bijvoorbeeld ook uw loon, uitkering of het tegoed op uw bankrekening.

Naar boven