Strafbeschikking

Hebt u een brief gekregen met een letter O? Dit is een strafbeschikking. Hieronder leest u wat wij doen om u te laten betalen.

Stap 1:  We sturen u een brief

Wij sturen u een brief met een letter O. Hierin staat waarom u een boete hebt gekregen. In de brief kan ook staan hoeveel u moet betalen en wanneer.
Hebt u al betaald? Dan staat in de brief welk bedrag u hebt betaald.

Stap 2:  We sturen aanmaningen

Betaalt u de boete niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan kunt u maximaal twee keer een aanmaning krijgen. Het bedrag van de eerste aanmaning is € 15 hoger dan de boete. Het bedrag van de tweede aanmaning is 20% hoger dan het bedrag van de eerste aanmaning. Hiervoor geldt dat het bedrag minimaal € 30 hoger is.

Voorbeeld

 U hebt een boete gekregen van

 € 200

 Eerste aanmaning

 € 215 = € 200 + € 15

 Tweede aanmaning

 € 258 = € 215 + € 43 (= 20% van 215)

Stap 3: De officier van justitie

Betaalt u de tweede aanmaning niet op tijd? Dan dragen wij de zaak over aan de officier van justitie van het Openbaar Ministerie in Nederland. Hij beslist wat er verder gebeurt.

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten