Wsnp - Wet schuldsanering natuurlijke personen

Lukt het u niet om afspraken te maken over de betaling van uw schulden? Dan kunt u de rechter vragen om u te helpen. Hij beoordeelt of u voldoet aan de regels van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). U krijgt dan een bewindvoerder die u helpt om uw schulden te betalen. Hij maakt afspraken met u waar u zich aan moet houden. Als u dat doet, hebt u na 3 jaar geen schulden meer. Lees hieronder wat dit betekent voor de boetes die u ons moet betalen.

Welke boetes moet u altijd aan ons betalen?

De regels van deze wet gelden niet voor alle boetes die u aan ons moet betalen. De volgende boetes moet u altijd aan ons betalen:

  • Geldboetes die u van de rechter hebt gekregen
  • Strafbeschikkingen
  • Ontnemingsmaatregelen
  • Schadevergoedingen

Hebt u een andere boete? Overleg dan met uw bewindvoerder wat u dan kunt doen.                                                                                                                                         

Moet u een nieuwe boete betalen?

Hebt u al een bewindvoerder en krijgt u een nieuwe boete? Dan moet u deze nieuwe boete betalen. Overleg dan met uw bewindvoerder over een oplossing. 

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premie zorgverzekering
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Schadevergoedingsmaatregel
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Transactievoorstel / Trias
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten