Nieuwsarchief

Hier vindt u een overzicht van eerder verschenen nieuwsberichten.

2018

Vanaf 1 augustus 2018 geen eindafrekening regeling wanbetaler meer

(Leeuwarden - 3 augustus 2018) - Betaalt u uw maandelijkse premie weer aan uw eigen zorgverzekeraar? Dan hebt u mogelijk een eindafrekening van het CAK gekregen. Vanaf 1 augustus 2018 hoeft u het bedrag van de eindafrekening niet meer te betalen. Het CAK stuurt u daarover een brief.

Circa 3 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2018

(Den Haag - 1 juni 2018) - In de eerste vier maanden van 2018 zijn 3.084.414 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen.

CJIB gastheer Europese conferentie over verkeersveiligheid

(Leeuwarden - 31 mei 2018) - Het CJIB ontvangt op 31 mei en 1 juni 2018 Europese partners op de jaarlijkse conferentie ‘EU conference on Road Safety Control 2018’. De bijeenkomst staat in het teken van verkeersveiligheid in Europa.

Albert Hazelhoff nieuwe algemeen directeur CJIB

(Leeuwarden - 9 mei 2018) - Albert Hazelhoff treedt op 1 juli 2018 aan als directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. Hij volgt daarmee Simon Sibma op, die per 1 april voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank is geworden.

Aantal klachten over het CJIB blijft dalen

(Leeuwarden - 22 april 2018) - De Nationale ombudsman constateert in zijn jaarverslag 2017 dat het aantal klachten over het CJIB opnieuw is gedaald. Dit jaar zelfs met 32 procent. Het CJIB herkent de dalende trend ook in het aantal klachten dat het zelf heeft ontvangen.

Algemeen directeur CJIB aanvaardt nieuwe functie

(9 februari 2018) - Met ingang van 1 april 2018 is Simon Sibma benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.

Ruim 9 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd in 2017

(7 februari 2018) - In 2017 zijn 9.223.477 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen.

2017

CJIB moderniseert dienstverlening

(Leeuwarden - 21 dec. 2017) - Het CJIB moderniseert zijn dienstverlening. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn toegankelijkheid en begrijpelijkheid. Na de website cjib.nl en de verkeersboete zijn nu ook de aanmaningen vernieuwd.

RVO en DUO dragen deurwaarderstrajecten over aan CJIB

(6 dec. 2017) - Clustering Rijksincasso geeft betekenis aan maatschappelijk verantwoord innen van overheidsvorderingen.

Bijna 3,5 miljoen verkeersovertredingen tweede tertiaal 2017

(22 september 2017) - In het tweede tertiaal (mei t/m augustus) van 2017 zijn 3.412.469 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).

Nieuw uiterlijk voor verkeersboete

(07 juli 2017) - Vanaf dinsdag 11 juli valt de vernieuwde boete voor een verkeersovertreding op de deurmat.

Circa 3 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2017

(23 mei 2017) - In de eerste vier maanden van 2017 zijn 2.938.509 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).

Slachtoffers van een misdrijf hebben rechten

(23 maart 2017) - Tijdens het congres op 21 maart in Zeist, ondertekenden het CJIB en beroepsorganisaties van bewindvoerders een intentieverklaring. Hiermee spraken ze af dat bewindvoerders voor hun cliënten een minnelijke regeling met het CJIB kunnen afspreken. Bijna 300 genodigden waren hierbij aanwezig.

Samenwerking met bewindvoerders krijgt impuls op geslaagd congres

(23 maart 2017) - Tijdens het congres op 21 maart in Zeist, ondertekenden het CJIB en beroepsorganisaties van bewindvoerders een intentieverklaring. Hiermee spraken ze af dat bewindvoerders voor hun cliënten een minnelijke regeling met het CJIB kunnen afspreken. Bijna 300 genodigden waren hierbij aanwezig.

CJIB en bewindvoerders geven maatschappelijk verantwoord innen een nieuwe dimensie 

(21 maart 2017) - Op 21 maart ondertekenen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW) en de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders (BPBI) een intentieverklaring, waarmee het convenant, zoals dat is overeengekomen met de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), ook van toepassing wordt voor leden van deze verenigingen.

Gebruik het juiste rekeningnummer

(30 januari 2017) - Vanaf 1 januari zijn de rekeningnummers van het CJIB bij de Royal Bank of Scotland vervallen. Dat komt omdat de Rijksoverheid het bankcontract opnieuw heeft aanbesteed. Hieruit is ING naar voren gekomen als nieuwe bankier van het Rijk.

Naar boven